Základní vlastnosti dřeva

Výhřevnost : Nejlepší výhřevnost má dub, jasan, buk, javor.                                        Hodnoty se pohybují 2100 kwh/RM a 4,3 kwh/kg

Tvrdost dřeva: rozlišujeme šest tvrdostí dřeva ,vhodná tvrdost pro vaše topivo je čtvrtá, tj. palivo z dubu, javoru , jasanu a buku.